آرکید ها فعلا در حالت TPP (سوم شخص) اجرا می شود و 4 حالت دارد:

  1. War
  2. Quick Match
  3. Sniper Training
  4. Mini-Zone

هدف از آرکید ها این است که در تعداد نفرات کمتر و ایجاد محدودیت و لوتی از یک نوع در محیطی کوچکتر مسابقات انجام بشود که شاهد درگیری های بیشتر و زمان کمتر نسبت به حالت معمولی هستیم.

حال به بررسی تک تک آنها می پردازیم.

Quick Match:

این سبک شامل 28 نفر در محیطی بسیار کوچک است که بازی در همان ابتدا شامل فایت هایی شدید و سریع است و حداکثر زمان مسابقه 8 دقیقه است که به 4 حالت تقسیم می شود که بصورت انتخابی (Random) برگزار می شود.

1 – Item Heaven : این نوع مسابقات هیچ گونه محدودیتی از نظر لوتی و اسلحی ندارد و به معنی مسابقه آزاد است و در آن همه اسلحه ها و لباس هایی که در دراپ (Drop) وجود دارد نیز داراست.
2 – Shotgun : این نوع مسابقات همانطور هم که از اسمش مشخص است فقط اسلحه های شات گان وجود دارد .
3 – Pistol : این نوع مسابقات همانطور هم که از اسمش مشخص است فقط اسلحه های کلت وجود دارد.
4 – Melee Weapon : در این نوع مسابقات هیچگونه سلاحی وجود ندارد و فقط از سلاح های سرد استفاده می شود.
لازم به ذکر است در همه این 4 نوع سبک سلاح های سرد و دودزا و نارنجک و… وجود دارد.

Sniper Training:

این سبک شامل 40 نفر است و حداکثر زمان بازی 15 دقیق است که محیط بازی نسبت به حالت قبل بزرگتر است و در2 حالت برگزار می شود:

1 – Sniper Rife: این نوع سبک شامل تمام اسلحه های اسنایپر می شود
2 – Bolt Action: این نوع سبک فقط شامل اسلحه های kar98,M24,AWM,Win94 است.
لازم به ذکر است در اسنایپر تمام اسلحه ها از نوع کلت(pistol) و اسلحه های سرد موجود است.

Mini-Zone:

درواقع همان حالت کلاسیک است با 100 نفر ولی محیط بازی کمی کوچکتر از است و تمام ویژگی های کلاسیک را داراست.

War:

یک مسابقه امتیازی است که درمدت زمان 15 دقیقه انجام می شود در محیطی بسیار کوچک که در آن اگر کسی را ناک کنید 1 امتیاز و اگر کسی را بکشید (Kill) بگیرید 3 امتیاز کسب می کنید که اگر درآن کشته شوید دوباره به بازی برگردانده می شود

و امتیازات شما ذخیره می شود و زمان بازی و نفراول را به شما نمایش می دهد.

در این سبک تمام بازیکنان در ابتدا یک فرم لباس و ضدگلوله و محافظ سر لول (Level) یک به شما می دهد و یک اسلحه نیز بصورت انتخابی(Random)به همراه یک دوربین Red Dot Sight داده می شود .

لازم به ذکر است دراین بازی هواپیماها در فاصله زمانی کم Drop پرتاپ می کنند. فایت خیلی زیادی اتفاق می افتد .

نکته: به جز حالت Mini-Zone که وسیله نقلیه دربازی قرار دارد در دیگر سبک ها این امکان وجود ندارد.

حالا این سوال پیش می آید که آیا پابجی پی سی آرکید ندارد؟

بلی وجود دارد ولی تنوع پابجی موبایل را ندارد ، تعریف آرکید این است لوت بسیار زیاد در محیطی کوچک این امر باعث شده است که سازندگان پابجی پی سی به این فکر کنند و زمینی تحت عنوان Sanhok را به بازی خود اضافه کنند. که Sanhok کوچکترین زمین با لوت بسیار بالا و با شرایط آب هوایی مختلف است.