عضو شوید !

* در خبرنامه ما عضو شید تا از جدیدترین محصولات و اخبار مهم باخبرتون کنیم.

اخبار داغ

پست ها

Basic Large

داستان بازی

داستان بازی God of War 2 

داستان بازی God of War II داستان God of War 2 کمی پس از وقایع نسخه Ghost of Sparta به وقوع می‌پیوندد. زمانی که کریتوس به جای Ares در جایگاه خدای جنگ قرار گرفته اما به خاطر خشونت و رفتار خصمانه‌اش با شهرنشینان یونان در…

اخبار

جزئیات بتای بازی The Division 2 مشخص شد 

«شرکت یوبی‌سافت» از بتای خصوصی بازی The Division 2 رونمایی کرد که به واسطه این بتا، بازی‌کنان برای نخستین بار می‌توانند فضای جدید بازی را تجربه کنند. بتای خصوصی بازی The Division 2 از تاریخ ۷ فوریه (۱۸ بهمن‌) آغاز شده و تا ۱۰ فوریه…

Basic Posts + Multi-Row

داستان بازی

داستان بازی God of War 2 

داستان بازی God of War II داستان God of War 2 کمی پس از وقایع نسخه Ghost of Sparta به وقوع می‌پیوندد. زمانی که کریتوس به جای Ares در جایگاه خدای جنگ قرار گرفته اما به خاطر خشونت و رفتار خصمانه‌اش با شهرنشینان یونان در…

اخبار

جزئیات بتای بازی The Division 2 مشخص شد 

«شرکت یوبی‌سافت» از بتای خصوصی بازی The Division 2 رونمایی کرد که به واسطه این بتا، بازی‌کنان برای نخستین بار می‌توانند فضای جدید بازی را تجربه کنند. بتای خصوصی بازی The Division 2 از تاریخ ۷ فوریه (۱۸ بهمن‌) آغاز شده و تا ۱۰ فوریه…

Basic Small

داستان بازی

داستان بازی God of War 2 

داستان بازی God of War II داستان God of War 2 کمی پس از وقایع نسخه Ghost of Sparta به وقوع می‌پیوندد. زمانی که کریتوس به جای Ares در جایگاه خدای جنگ قرار گرفته اما به خاطر خشونت و رفتار خصمانه‌اش با شهرنشینان یونان در…

اخبار

جزئیات بتای بازی The Division 2 مشخص شد 

«شرکت یوبی‌سافت» از بتای خصوصی بازی The Division 2 رونمایی کرد که به واسطه این بتا، بازی‌کنان برای نخستین بار می‌توانند فضای جدید بازی را تجربه کنند. بتای خصوصی بازی The Division 2 از تاریخ ۷ فوریه (۱۸ بهمن‌) آغاز شده و تا ۱۰ فوریه…

سبک کارتی